Posjetite

Udruga Zamisli je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge
Za sadržaj objavljen na ovim stranicama je isključivo odgovorna Udruga Zamisli i ne može se smatrati službenim stavom Europske unije.


logo poywq

logo logbook

Tražilica

Zaključci s projekta "Poduzetni i kreativni"

Tijekom provedbe 4 tematska sastanka te zaključne Konferencije, mladi su u suradnji s donositeljima odluka došli do sljedećih zaključaka.

Projekt "Poduzetni i kreativni: inkluzivnost mladih u poduzetništvu i kulturi" bio je usmjeren na interdisciplinarnu suradnju i strukturiranje dijaloga između mladih, djelatnika kulturne industrije, poduzetnika i donositelja odluka kako bi se poboljšao položaj one skupine mladih koji se,  zbog usmjerenja na rad u kulturnoj industriji, nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada te kako bi se radilo na češćem uključivanju mladih osoba s invaliditetom u kulturno-umjetnički život zajednice. Cilj je također, ovim projektom bio potaknuti i međusektorsku suradnju te promijeniti diskurs o humanističkim, kulturnim i umjetničkim usmjerenjima kao gospodarski i poduzetnički neprofitnim. Cilj  je bio da projektom potaknemo donositelje odluka i sve ostale sudionike na međusobnu suradnju i zajedničko donošenje rješenja nepovoljne situacije, kao i na implementiranje tih rješenja u aktivnu politiku mladih. Sve to provelo se kroz nekoliko tematskih fokus grupa / sastanaka na kojima  se raspravljalo o određenim segmentima moguće suradnje i poboljšanja položaja rizične skupine mladih na tržištu rada i poticanju raznolikog i inkluzivnog kulturnog i umjetničkog života zajednice. Završnom Konferencijom prezentirali su se zaključci s provedenih sastanaka i predstavili se široj javnosti kako bi se senzibilizirao problem i kako bi se krenulo u njegovo rješavanje.Sve navedene aktivnosti imale su za cilj i razvoj dodatnih kompetencija u mladih i svih ostali sudionika projekta i poticanja mladih na aktivno sudjelovanje u promijeni politike mladih te boljem i uspješnijem položaju na tržištu rada, profesionalnom razvoju i usmjeravanju na cjeloživotno učenje i usavršavanje.

Projekt je financiran sredstvima programa Europske unije Erasmus+

ZAKLJUČAK