O nama

Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom „ZAMISLI“ osnovana je 2005. godine. Sjedište Udruge je u Zagrebu, no svojim aktivnostima Zamisli djeluje na području cijele Hrvatske. Udrugu je osnovalo 9 entuzijasta koji su znali što i kako žele, a glavni motiv bilo je zalaganje za prava vezana uz obrazovanje osoba s invaliditetom. Osnivači Udruge posjedovali su određena znanja, iskustva i odlučnost da pridonesu promjenama na bolje, ali nisu imali sustav na koji bi se mogli osloniti i dobiti pomoć kad im zatreba, stoga su sami krenuli slagati temelje organizacije, brinuti o financijama, osmišljavati pravila rada, istraživati zakone i nositi se sa svakodnevnim izazovima i preprekama. Sami su učili pisati projekte i prijavljivati se na natječaje, pripremali uvjete za rad volontera koji će ulagati svoju volju i vrijeme. Za sve to bilo je potrebno puno odricanja, ulaganja, odlučnosti i strpljenja. Već u 2008. udruga je svoj rad proširila i na mlade.
Danas, petnaest godina kasnije, udruga je velika, stručna i bogata ljudima i znanjem. Broji 44 zaposlene osobe, u svoj rad godišnje uključuje prosječno 30 volontera s više od 300 sati volontiranja godišnje, a na raspolaganju ima i bazu stručnih suradnika spremnih da u svakom trenutku odgovore na izazove s kojima se udruga susreće. Visoka razina opremljenosti strukom, pokretnom imovinom i prostorima predstavljaju osnovu za daljnji razvoj i brzu reakciju u iznimnim situacijama, a prednost je i činjenica da se tim sastoji od osoba sa i bez invaliditeta, što osigurava kombinaciju vlastitih iskustava, stečenih znanja, zajedničkih ideja.
Glavna misija Udruge jest osnaživanje mladih i osoba s invaliditetom za afirmaciju, samoostvarenje i aktivan život u zajednici, osiguravanje i pružanje informacija, savjeta, podrške, te zagovaranje i promocija mogućih rješenja. U tu svrhu rad Udruge istovremeno se odvija kroz dva tematska odjela: Rad s osobama s invaliditetom i Rad s mladima. Svoja iskustva stečena radom s korisnicima i kontinuiranim usavršavanjem zaposlenici dijele na važnim i cijenjenim zagovaračkim pozicijama u kreiranju javnih politika za mlade i osoba s invaliditetom, te u području mladih i rada s mladima, a sama organizacija članica je brojnih europskih i nacionalnih mreža.
Ciljevi Udruge Zamisli su:
  • potaknuti mlade s invaliditetom na uključivanje u sustav obrazovanja
  • informirati i savjetovati mlade i osobe s invaliditetom
  • uključiti mlade u aktivnosti vezane uz aktivno sudjelovanje u društvu, mobilnost, zapošljavanje, obrazovanje, socijalnu zaštitu, zdravstvenu zaštitu, kulturu, šport i slobodno vrijeme
  • uključiti osobe s invaliditetom u aktivnosti vezane uz život u zajednici, obitelj, odgoj i obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i mirovinski sustav, stanovanje, mobilnost i pristupačnost, profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje i rad, podizanje razine svijesti, sudjelovanje u kulturnom, političkom i javnom životu, rekreaciju, razonodu i sport i osigurati im pomoć u svakodnevnom životu
  • S tim zajedničkim ciljevima i zahvaljujući dobrim međuljudskim odnosima tim Udruge Zamisli nastavlja vrijedno dalje, ka zajednici u kojoj će mladi i osobe s invaliditetom živjeti aktivan život i lakše dosegnuti samoostvarenje.

S tim zajedničkim ciljevima i zahvaljujući dobrim međuljudskim odnosima tim Udruge Zamisli nastavlja vrijedno dalje, ka zajednici u kojoj će mladi i osobe s invaliditetom živjeti aktivan život i lakše dosegnuti samoostvarenje.

Uz navedeno do sada smo uspješno proveli niz akcija, projekata i programa.

Statut

 

Izvješće 2020.

Izvješće 2019.

Izvješće 2018.

Izvješće 2017.

Izvješće 2016.

Izvješće 2015.

 


 

Operativni i financijski plan 2021.

Financijski plan Udruga Zamisli 2021.

Operativni plan Udruga Zamisli 2021.