Posjetite

Udruga Zamisli je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge
Za sadržaj objavljen na ovim stranicama je isključivo odgovorna Udruga Zamisli i ne može se smatrati službenim stavom Europske unije.


logo poywq

logo logbook

Tražilica

Pristup studentu

Uvod

Ova brošura rezultat je petogodišnjeg rada sa studentima s invaliditetom. Nedostatak literature o studentima s invaliditetom, gotovo nikakav sustav podrške i osiguravanja jednakih uvjeta razlozi su koji su nas naveli na ovu aktivnost. Razvojem međunarodne suradnje prikupili smo podatke o različitim sustavima u različitim zemljama. Različita iskustva pokazuju različite primjere u praksi, a mi smo kroz naš rad pokušali primijeniti one najučinkovitije te izbjeći one s kojima su kolege imali probleme.

Više...

 

Pomozimo osobi s invaliditetom da stekne status studenta

KAKO?
•    pružiti informacije
•    omogućiti izbor
•    osigurati uvjete
•    pristupiti individualno
•    procijeniti potrebe

U većini država postoji povjerenstvo za procjenu potreba i mogućnosti. Povjerenstvo djeluje pri sveučilištu i formirano je kao savjetodavno tijelo. Osoba s invaliditetom se obraća povjerenstvu za pomoć pri odabiru studija. Osim želje za studijem povjerenstvo uzima u obzir sve objektivne okolnosti i osobi daje povratnu informaciju. Objektivne okolnosti su vezane uz barijere i mogućnosti primjene znanja s obzirom na invaliditet. Osim osobi, povjerenstvo svoje
mišljenje daje i upravi studija za koji je osoba s invaliditetom pokazala interes. Ovaj oblik organizacije savjetodavne pomoći djeluje učinkovito i na osobu s invaliditetom i na upravu studija.

Više...

 

Što je potrebno napraviti?

Potrebno je osigurati pristup i mogućnost potpune razmijene informacija.

Osoba koja se kreće pomoću invalidskih kolica treba pristupačan prostor. Iako se kreću pomoću invalidskih kolica osobe iz ove skupine imaju različite potrebe. Sve ovisi o preostaloj motorici i mogućnostima koje utječu na samostalnost. Samostalne osobe koje se kreću pomoću invalidskih kolica trebaju pristupačan prostor, ostale aktivnosti obavljaju same. Osobe koje imaju otežanu motoriku ovise o pomoći druge osobe u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Više...

 

Tko osigurava uvjete?

Uvjete osiguravaju oni koji imaju razvijenu svijest i razumiju potrebe osoba s invaliditetom.

U RH ne postoji sustav podrške osi, od 2006. godine započeo je pilot projekt Osobni asistent u koji je uključeno 78 osoba s najtežim stupnjem oštećenja. Među tim osobama nema studenata. Osobni asistent osigurava podršku u smislu obavljanja svakodnevnih radnji koje osoba samostalno ne može izvršiti.

Više...

 

Na što sve trebamo biti spremni?

INSTITUCIJA:
- omogućiti izbor
- osigurati uvjete

 
OSOBA S INVALIDITETOM:

- ukazati na potrebe
- predložiti način osiguravanja uvjeta 

Više...

 

Što napraviti za vrijeme razredbenog postupka?

Razredbeni postupak se provodi prema općim uvjetima koje definira visoko učilište. Provjera znanja se provodi pismenim i usmenim dijelom razredbenog postupka. U postupku sudjeluju svi kandidati prema pravilima. S obzirom na posebne uvjete u postupku provjere znanja neke osobe s invaliditetom trebaju individualni pristup ili osiguran pristup prostoriji i radnoj površini.

Više...

 

Upisne kvote

Upisne kvote definiraju broj osoba koje će upisati određeni studij. Često se desi da se pojedine kvote prekorače zbog podijeljenog broja bodova među onima koji su posljednji na listi koji ulaze u kvotu. U svakom slučaju broj koji definira kvotu u praksi ne znači da nije promjenljiv. Skoro uvijek se desi da se upiše veći broj osoba od broja koji definira upisnu kvotu. Posebni uvjeti omogućuju izravan upis pod uvjetom da određeni kandidat pređe razredbeni prag. Do ove akademske godine, prema odluci Ministra posebne uvjete uživali su svi na koje se odnosi «Zakon o braniteljima», vrhunski športaši, pripadnici dijaspore te osobe sa 60% i više invaliditeta. Stupanjem na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom školstvu Odluku o upisima donose visoka učilišta. Ministar više nema ingerenciju i ne smije se miješati u autonomiju sveučilišta. O tome najbolje govori nedavna odluka Ustavnog suda o izravnom upisu djece branitelja.

Više...

 

Zašto smo tražili posebne uvijete za osobe s invaliditetom?

Osobe s invaliditetom nemaju jednake uvijete u školskom sustavu. Slijepi učenici nemaju svu potrebnu literaturu u pristupačnom formatu. Gluhi učenici nemaju tumača i ne sudjeluju u redovnim programima. Osobe koje se kreću pomoću invalidskih kolica imaju ograničeni izbor pristupačnih škola. Centri za odgoj i obrazovanje više su usmjereni za pripremu za tržište rada, a programi su zastarjeli i često skraćeni. U svakom slučaju osoba s invaliditetom s osamnaest godina ne nalazi se u istom položaju i nije ravnopravna konkurencija svome vršnjaku bez invaliditeta.

Više...

 

Upis studija - stjecaje statusa studenta

Objavljivanje rezultata razredbenog postupka omogućuje uvid u uspjeh pojedinog kandidata, položaj na rang listi u odnosu na upisnu kvotu.

Pravo upisa se stječe prema mjestu na rang listi u odnosu na upisnu kvotu ili izravno na osnovu prelaska razredbenog praga i posebnih uvjeta. Od akademske 2006./07. godine svako visoko učilište definira posebne uvjete. Do 2006./07. godine opće uvjete je definiralo nadležno Ministarstvo.

 

Potrebe studenta s invaliditetom

Dolazak
Dolazak na predavanja omogućuje javni gradski prijevoz ili osobno vozilo. Ukoliko se radi o osobi koja se kreće otežano ili uz pomoć invalidskih kolica prijevoz se organizira posebnim vozilom prilagođenim za prijevoz osoba s invaliditetom.

Sudjelovanje u nastavi
Podrazumijeva arhitektonsku pristupačnost svih sadržaja kojima se koriste studenti.

Više...

 

Opće informacije

Visoka učilišta nemaju ustrojenu službu za studente s invaliditetom.
Sveučilište u Rijeci ima Ured za studente s invaliditetom.
Visoka učilišta mogu uspostaviti suradnju s udrugama koje provode aktivnosti za studente s invaliditetom te svoje studente uputiti na udruge.

Udruga Zamisli
Radi na aktivnostima za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom. Jedna od aktivnosti je Ured za mlade s invaliditetom u sklopu kojega provodimo aktivnosti za: učenike, studente, zaposlene i nezaposlene.
Aktivnosti za studente odnose se na sustav informiranja, organizaciju prijevoza i prilagodbu literature.
 

Rezultati 2003. godine osoba s invaliditetom


Promjena pristupa invaliditetu od medicinskog na socijalni model.

MEDICINSKI MODEL

SOCIJALNI MODEL

Problem je?

U osobi s invaliditetom i njenim nesposobnostima

U okolini, procesu rehabilitacije, društvenim i političkim uvjetima i ograničenjima

Kako problem riješiti?

Stručnim pristupom doktora i drugih stručnjaka. O osobama s invaliditetom brinu udruge.

Osoba s invaliditetom će sama sebi pomoći. Potrebno je prebroditi psihološke, društvene i druge prepreke.

Koja je uloga osobe s invaliditetom u društvu?

Pacijent, bolesnik, ovisni član obitelji

Korisnik, sudionik, osoba koja sudjeluje u donošenju odluka

Tko je stručan za rješavanje problema?

Druge osobe (eksperti, doktori, obitelj)

Osoba s invaliditetom i osobe koje ona zaduži

Očekivani rezultat

Izlječenje ili institucionalno zbrinjavanje

Život kakav osoba odabere s cjelokupnom potrebnom podrškom

 

Literatura

•    Ustav RH
•    Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom školstvu, nn br. /03
•    Statuti visokih učilišta
•    Vodič za buduće studente, Sveučilište u Zagrebu, akademska godina 2006./07. Zagreb, 2006. godine


•    www.mzos.hr

•    www.mobms.hr 

•    www.mzss.hr   

•    www.mingorp.hr     

•    www.zamisli.hr      

Više...